fbpx

Święta w Optoart

on **sobota**, 26 **listopad** 2016. Posted in Promocje, Blog

Najlepsze szkła okularowe w cenie standardowych

Święta w Optoart

   Nauczyciel matematyki który zawsze wymaga więcej,… pani Maria którą spotykam,… zmęczony pracownik biura obsługi,… student z nosem w laptopie - i wszyscy pozostali którzy czekają na ulgę dla przemęczonych oczu.

Dla was mamy teraz specjalny prezent - najlepsze szkła okularowe w cenie szkieł standardowych.

Pozwól odpocząć swoim oczom i wybierz miejsce w którym zadbamy o twój wzrok.

Salon Optyczny Optoart Głogów ul Jedności Robotniczej 16

Czas prezentów nadszedł. W tym roku Mikołaj w naszym Salonie Optycznym jest wyjątkowo hojny i przygotował dla państwa wspaniałe prezenty w postaci świetnych markowych szkieł okularowych firmy Hoya z najbardziej wytrzymałą powłoką antyrefleksyjną na świecie HVL.

(więcej o Hoya HVL – Hoya Hi-Vision Long Life) w cenie standardowej soczewki okularowej z podstawowymi powłokami antyrefleksyjnymi

Postanowienia szczegółowe promocji „święta w Optoart”

w Optyk Optoart w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 16 a

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki promocji „Święta w Optoart” dla konsumentów, zwanej dalej Promocją.

 2. Organizatorem Promocji jest Salon Optyczny Optoart w Głogowie z siedzibą przy ul Jedności Robotniczej 16a

§ 2 Zasady Promocji

1. Część 1 – Święta w Optoart:

 1.1. Czas trwania promocji

  1. 1.1.Od 21listopada 2016 roku do 15 stycznia 2017 roku.
  2. 1.2.Do ustalenia zakresu cenowego promocji służy oficjalny cennik soczewek okularowych firmy Hoya na rok 2016/2017

 1.2.    Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:

 1.2.1. Zakup kompletnej pary okularów (oprawa+ szkła okularowe) w Salonie Optycznym Optoart.

1.2.3. Ilość towaru zakupionego w Promocji nie jest limitowana.

1.2.4. Zakup pojedynczych sztuk soczewek (nie par) nie upoważnia Klienta do korzystania z oferty promocyjnej. 

1.2.5. Wyrażenie chęci skorzystania z Promocji, która dotyczy soczewek określonych w paragrafie 1.

1.2.6. Klient, zgłaszając swój udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.

1.3. Promocją objęte są wszystkie oprawy okularowe z naszej bieżącej ekspozycji udostępnione do sprzedaży w regularnych cenach.

1.3.1 Promocyjne soczewki należą do zakresu soczewek okularowych Hoya Hi-vision LongLife w indeksach materiałów 1.50 oraz 1.60 z zakresu magazynowego oraz wszystkie soczewki jednoogniskowe okularowe Hoya z powłokami Hi-Vision LongLife poza zakresowe RX (tzw. – soczewki recepturowe wykonywane na specjalne zamówienie)

1.3.1. Każdy klient wybierając standardowe soczewki okularowe z magazynowego zakresu soczewek firmy Hoya z powłokami Hi-Vision Aqua w typach indeksów 1.50 i 1.60 lub jednoogniskowe soczewki okularowe recepturowe, otrzyma w prezencie w zamian odpowiednie soczewki z najlepszymi powłokami Hoya Hi-vision LongLife.

    

1.7. Produkty wyłączone z Promocji:

W promocji nie biorą udziału oprawy okularowe objęte specjalnym rabatem, przecenione, oraz z kolekcji promocyjnej Optimax.

3. Oferta nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

4. Dodatkowe informacje związane z Promocją można uzyskać w stacjonarnym Salonie Optycznym Optoart . § 4 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.ooptoart.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do stosowania regulaminu Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

**Skomentuj**

**Komentujesz jako Gość.** **Opcjonalny login poniżej.**